Trước
 • gặp mặt đầu xuân 17
 • gặp mặt đầu xuân 16
 • gặp mặt đầu xuân 15
 • gặp mặt đầu xuân 14
 • gặp mặt đầu xuân 13
 • gặp mặt đầu xuân 12
 • gặp mặt đầu xuân 11
 • gặp mặt đầu xuân 10
 • gặp mặt đầu xuân 9
 • gặp mặt đầu xuân 8
 • gặp mặt đầu xuân 7
 • gặp mặt đầu xuân 6
 • gặp mặt đầu xuân 5
 • gặp mặt đầu xuân 4
 • gặp mặt đầu xuân 3
 • gặp mặt đầu xuân 2
 • gặp mặt đầu xuân 1
 • mừng xuân canh tý
 • Chúc mừng ngày doanh nhân
 • Sinh nhật chủ tịch hội đồng quản trị 4
Cập nhật: 23/08/2013
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh
Ngày 22-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương về thăm và làm việc tại Bắc Ninh; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. 2 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh.

 
 
 
Cùng đi có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đinh La Thăng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải;  Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý Tổng Bí thư cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Tiếp đón và làm việc với Đoàn có các đồng chí Trần Văn Tuý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn - Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ BCH Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Báo cáo nêu rõ: Trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh uỷ lãnh đạo thực hiện “3 tập trung”: đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Đồng thời thực hiện 5 ưu tiên: rà soát, điều chỉnh quy hoạch; tập trung cho phát triển kinh tế, tăng cường đầu tư cho công nghiệp, giao thông, đô thị và xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xử lý môi trường; giải quyết những vấn đề bức xúc.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao và tương đối ổn định, bình quân (2011-2013) đạt 16,1%, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, khai thác lợi thế của từng ngành. Tỷ trọng công nghiệp- xây dựng từ 68,2% (năm 2010) lên 77,8% (ước năm 2013). Kim ngạch xuất khẩu có bước đột phá, năm 2010 đạt gần 2,5 tỷ USD, đến năm 2013 ước đạt trên 23 tỷ USD, gấp 5,7 lần mục tiêu Đại hội. Thu ngân sách đi vào ổn định, đảm bảo cân đối ngân sách cho địa phương và có điều tiết về Trung ương, năm 2013 thu ngân sách ước đạt 11  nghìn tỷ đồng, gấp 1,24 lần so với mục tiêu Đại hội. Quy mô công nghiệp lớn thứ 5 cả nước, thứ 2 miền Bắc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn đứng trong tốp 10 cả nước.

Văn hoá xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường có bước phát triển mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, quốc phòng toàn dân tăng cường tiềm lực. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, hướng về cơ sở. Trong 24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội có 20 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu Đại hội, trong đó có 6 chỉ tiêu đã vượt mục tiêu Đại hội, 4 chỉ tiêu điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi cộm về đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, cán bộ. Dân chủ trong Đảng được mở rộng theo hướng gần dân, sát dân, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.Thiết lập kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo nguyên tắc. Chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm: việc đúng kiên quyết làm; những chủ trương, chính sách lớn liên quan đến đời sống của đại bộ phận nhân dân phải có sự thẩm định, giám sát của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội… với sự gương mẫu của cán bộ quản lý, nhất là người đứng đầu, là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được xác định là công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên.

Sau khi nghe báo cáo và gợi ý của Tổng Bí thư, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực; nêu rõ tiềm năng, lợi thế, kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý, điều hành; nguyên nhân của thành tựu và hạn chế. Từ đó gợi mở nhiều vấn đề: quy hoạch và quản lý quy hoạch; định hướng phát triển; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết những vấn đề bức xúc; gắn kết với vùng Thủ đô Hà Nội; làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quản lý văn hóa, du lịch; bảo đảm sự phát triển bền vững...

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển của Bắc Ninh nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến nay, tỉnh đã khai thác tốt tiềm năng, nắm bắt thời cơ, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, phát huy truyền thống quý báu của tỉnh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng nên đã có sự phát triển tốt, đặc biệt là việc quy hoạch và phát triển theo quy hoạch, duy trì nhịp độ tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách Nhà nước, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, đổi mới và cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là đối với công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt đô thị và nông thôn thay đổi rõ rệt.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư đánh giá cao tinh thần thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 quyết liệt, hiệu quả; đổi mới phong cách lãnh đạo có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy Đảng.

Tổng Bí thư cũng lưu ý không nên chủ quan, thỏa mãn, thành tựu đạt được mới chỉ là tiền đề, phía trước còn nhiều khó khăn. Thời gian của nhiệm kỳ không còn nhiều, Đảng bộ tỉnh cần rà soát lại những việc đã làm được, việc chưa làm được để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại. Bắc Ninh cần tập trung giải quyết những mâu thuẫn trong phát triển. Trong đó tập trung làm rõ nội hàm của mục tiêu phát triển trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, thành phố khoa học; tăng cường quản lý xã hội khi có số lượng lao động nhập cư nhiều ở các khu công nghiệp; giải quyết việc làm cho nông dân sau thu hồi đất. Hướng tới Bắc Ninh cần phát triển nhanh, bền vững, môi trường sinh thái tốt công nghiệp hóa đi đôi với đô thị hóa theo hướng văn minh hiện đại và giữ gìn bản sắc người Kinh Bắc, với tầm nhìn cao hơn, xa hơn, sớm hơn, đi trước một bước. Đồng thời phát huy lợi thế cạnh tranh, đặt sự phát triển của Bắc Ninh trong vùng thủ đô; phát triển nông nghiệp trình độ, chất lượng cao, tổ chức lại sản xuất, đặc biệt là khâu tiêu thụ, chế biến nông sản; khai thác thế mạnh về du lịch, dịch vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng cần kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đồng thời chủ động trong tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị đối với các tổ chức Đảng và đảng viên.

Về các kiến nghị, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, phân loại, cùng các bộ, ngành hữu quan của Trung ương phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Ninh giải quyết hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh có bước phát triển mới tiến xa hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh, thanh lịch.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nhà máy chế biến thực phẩm sạch DABACO.

 

 
 

Cũng trong chương trình làm việc tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm một số doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đến Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV), tại KCN Yên Phong 1, xã Yên Trung (Yên Phong), sau khi nghe lãnh đạo công ty giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, tình hình sản xuất, kinh doanh chính sách phúc lợi đối với người lao động, đi thăm dây chuyền sản xuất điện thoại di động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp tìm hiểu thực tế điều kiện sinh hoạt của công nhân tại khu ký túc xá của công ty. Đồng chí Tổng Bí thư đã ân cần trò chuyện, thăm hỏi, động viên anh, chị em công nhân đang lưu trú tại đây.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm quan dây chuyền chế biến thực phẩm, nghe báo cáo, kiến nghị đề xuất, trao đổi và tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát biểu với lãnh đạo, cán bộ và nhân viên công ty, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vững vàng của công ty trong những năm qua; mong muốn tập thể công ty tiếp tục đoàn kết phát huy thành tích, kinh nghiệm, truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới mở rộng quy mô sản xuất hơn nữa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tạo sức cạnh tranh tốt trên thị trường.

Thăm Trường Mầm non Phương Anh (phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh) một trong những điểm sáng về xã hội hóa giáo dục, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đội ngũ giáo viên giữ vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục. Vì vậy, mỗi cô giáo cần nêu cao trách nhiệm, tâm huyết chăm sóc, giảng dạy cho thật tốt, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
 

Một số hình ảnh hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Ninh

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh bức chân dung Bác Hồ, mong muốn cán bộ, quân và dân Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
   
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Công tác Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy.
 
 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
 
 
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trường mầm non Phương Anh- Một mô hình xã hội hóa giáo dục tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh.
 
 

Tổng Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo thăm thư viện của Khu ký túc xá công nhân Công ty Samsung Electronic Việt Nam.

theo báo bắc ninh
Video
Đối tác
Tiện ích
Tổng lượt truy cập: 6 9 9 9 1 1
Đang Online: 3
Hôm qua: 257
Tổng lượt truy cập: 699,911