Trước
 • gặp mặt đầu xuân 17
 • gặp mặt đầu xuân 16
 • gặp mặt đầu xuân 15
 • gặp mặt đầu xuân 14
 • gặp mặt đầu xuân 13
 • gặp mặt đầu xuân 12
 • gặp mặt đầu xuân 11
 • gặp mặt đầu xuân 10
 • gặp mặt đầu xuân 9
 • gặp mặt đầu xuân 8
 • gặp mặt đầu xuân 7
 • gặp mặt đầu xuân 6
 • gặp mặt đầu xuân 5
 • gặp mặt đầu xuân 4
 • gặp mặt đầu xuân 3
 • gặp mặt đầu xuân 2
 • gặp mặt đầu xuân 1
 • mừng xuân canh tý
 • Chúc mừng ngày doanh nhân
 • Sinh nhật chủ tịch hội đồng quản trị 4
Cập nhật: 05/06/2013
Các KCN chiếm 65,4% giá trị sản xuất công nghiệp
Đến nay, các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo ra một hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, phục vụ tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Năm 2005, các KCN mới đóng góp được 13,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh thì đến năm 2011 chiếm 58,6% và năm 2012 đạt 273.056 tỷ đồng, chiếm 65,4%.
 

Sản xuất kinh kiện điện tử tại Công ty Nano Tech, KCN Quế Võ

 
 

Qua các năm, số nộp ngân sách của doanh nghiệp tại các KCN liên tục tăng, năm 2011 là 2.653 tỷ đồng, chiếm 36,8% tổng thu ngân sách tỉnh; năm 2012 là 3.980 tỷ đồng, chiếm 43,9%. Tốc độ tăng trưởng bình quân về giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của các KCN hiện nay đạt 17% sẽ bảo đảm đáp ứng các tiêu chí về tỷ trọng công nghiệp-xây dựng trong GDP đến năm 2015 của tỉnh đạt 69%; giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp công nghệ cao sẽ vượt tiêu chí đặt ra là chiếm 45% trong toàn ngành công nghiệp; đạt tiêu chí tỷ trọng ngành công nghiệp, chế tạo trong GDP chiếm 35-40%.

Các ngành, dịch vụ khác như viễn thông, vận tải, ngân hàng cũng phát triển khá nhanh, cho thấy tác động lan tỏa tích cực của các KCN, là cơ sở khẳng định việc ngành dịch vụ đạt tỷ trọng 25% GDP của tỉnh vào năm 2015. Đặc biệt, các KCN tạo việc làm cho 117.445 lao động với thu nhập bình quân 3,32 triệu đồng/người/tháng, cao hơn thu nhập bình quân người lao động toàn tỉnh 2,5 triệu đồng/người/tháng.

baobacninh.com.vn
Video
Đối tác
Tiện ích
Tổng lượt truy cập: 9 5 4 5 8 6
Đang Online: 4
Hôm qua: 230
Tổng lượt truy cập: 954,586