Trước
 • gặp mặt đầu xuân 17
 • gặp mặt đầu xuân 16
 • gặp mặt đầu xuân 15
 • gặp mặt đầu xuân 14
 • gặp mặt đầu xuân 13
 • gặp mặt đầu xuân 12
 • gặp mặt đầu xuân 11
 • gặp mặt đầu xuân 10
 • gặp mặt đầu xuân 9
 • gặp mặt đầu xuân 8
 • gặp mặt đầu xuân 7
 • gặp mặt đầu xuân 6
 • gặp mặt đầu xuân 5
 • gặp mặt đầu xuân 4
 • gặp mặt đầu xuân 3
 • gặp mặt đầu xuân 2
 • gặp mặt đầu xuân 1
 • mừng xuân canh tý
 • Chúc mừng ngày doanh nhân
 • Sinh nhật chủ tịch hội đồng quản trị 4
Cập nhật: 10/05/2021
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ AN TOÀN COVID TRONG CÁC NHÀ MÀY, CÔNG TY, XÍ NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT, DOANH NGHIỆP

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔ AN TOÀN COVID TRONG CÁC NHÀ MÀY, CÔNG TY, XÍ NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT, DOANH NGHIỆP


(PGS. Trần Như Dương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương)

Mục đích : Giám sát và phòng, chống COVID-19 chủ động tại từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/vị trí làm việc của các nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp .

 1. Cách thức tổ chức:

 • Các nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cần thành lập các tổ phòng chống covid trong sản xuất gọi tắt là ‘Tổ an toàn covid’. Mỗi phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/vị trí làm việc cần thành lập ít nhất 1 ‘Tổ an toàn covid’. Mỗi tổ từ 3-5 người, thành phần nên gồm lãnh đạo các tổ/đội/nhóm; các công nhân có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu.

 • Các ‘Tổ an toàn covid’ do giám đốc nhà máy, công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ra quyết định thành lập trong đó có phân công trách nhiệm phụ trách cụ thể cho từng tổ.

III.Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ hàng ngày của tổ gồm những việc sau đây:


  1. Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của công nhân theo quy định tại nơi làm việc, sản xuất.

  2. Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc của công nhân.

  3. Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho lãnh đạo và bộ phận y tế của công ty khi phát hiện các trường hợp công nhân nghi ngờ bị mắc bệnh phát hiện được lúc đầu giờ làm việc hoặc trong lúc đang sản xuất: sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm; biểu hiện viêm đường hô hấp để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời.

  4. Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng chống dịch trong trường hợp trong công ty xuất hiện ca bệnh Covid-19.

  5. Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo công ty phân công.


IV.Phòng tránh lây nhiễm cho Tổ an toàn Covid :


Các thành viên tổ an toàn Covid khi làm nhiệm vụ phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại nơi sản xuất/nơi làm việc để đảm bảo an toàn phòng tránh lây nhiễm .


Video
Đối tác
Tiện ích
Tổng lượt truy cập: 9 8 3 0 6 7
Đang Online: 5
Hôm qua: 972
Tổng lượt truy cập: 983,067